Specialista na opravy
a osazení poklopů!

Plánované i havarijní opravy

  • kanalizačních poklopů: BEGU, L rámy, poklopy s roznášecí deskou, atypické poklopy
  • vodárenských poklopů: šoupátkové a hydrantové poklopy, přípojky
  • uličních vpustí a mříží
  • čtvercových poklopů
  • samonivelačních kanalizačních a vodovodních poklopů

Výšková regulace a osazení v rámci stavby

  • osazení samonivelačních kanalizačních i vodovodních poklopů
  • osazení poklopu v rámci pokládky nového povrchu s finišerem
  • příprava výškové úrovně poklopů a vpustí před pokládkou
  • uložení samonivelačních poklopů souběžně s pokládkou

Pro koho také stavíme a opravujeme?

Fotografie z našich staveb

+420 725 806 793

Volejte pro urgentní opravy

Kdo jsme

Opravám i stavbám se věnujeme již od roku 2006, díky dlouhodobým zkušenostem vám můžeme nabídnout efektivní, mnohokrát osvědčené řešení s ohledem na harmonogram stavby.

Díky modernímu vybavení, technologiím a zkušenostem jsme schopní zajistit rychlou, bezpečnou a hlavně trvanlivou opravu bez prodlev. Proto nabízíme záruku až 5 let!

Opravili a osadili jsme více než 10 000 kanálových poklopů, uličních vpustí, vodovodních hrnečků a podobně.

Zakládáme si na přátelském, ale profesionálním přístupu.

Moderní
vybavení

Odolné
technologie

Prodloužená
záruka

Dlouholeté
zkušenosti